La qualitat de l'aire a Catalunya

Consulta de valors per contaminant

Aquí pots veure el resultat dels mesuraments realitzats segons els estadístics utilitzats per avaluar la qualitat de l'aire d'un contaminant concret. Cal triar un contaminant, una zona de qualitat de l'aire (ZQA) o totes, i un any. A continuació si cliques a "Cerca" apareixeran els estadístics relacionats amb l'avaluació de la qualitat de l'aire per a les estacions de la ZQA seleccionada i la mitjana anual dels 4 anys anteriors.

Els estadístics per avaluar la qualitat de l'aire d'un contaminant concret provenen de la legislació actualment vigent.

Si cliques una casella de la columna de la dreta (Gràfics), apareixerà el gràfic d'evolució de la mitjana anual del contaminant, acompanyada d'un codi de colors per distingir si cada mitjana és considerada vàlida per a l'avaluació quantitativa (o mesurament fix, F), si només es pot tenir en compte a nivell indicatiu (i) o si no es pot considerar per avaluar la qualitat de l'aire perquè la dada no té la qualitat exigida per la legislació (N).

Si cliques a "Llegenda" trobaràs una explicació de les abreviacions utilitzades. A la pestanya "Resum anual per zones" hi trobaràs una Glossari amb les explicacions sobre els estadístics i la legislació vigent.